STAJ GENEL BİLGİLERİ
Tarih: 5.03.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 67420

AVUKAT STAJYERLİĞİ İÇİN ARANAN BELGELER (01.01.2024 - 31.12.2024 arası geçerlidir)

1-) 1 Adet Üniversite Çıkış Belgesi

1 adet istenmektedir. Mezun olunan Fakülteden aslı gibidir onaylı suretinin veya noterden onaylı suretinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
Belgeniz fakülteden onaylı alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları yada Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde değil ise lütfen Noterden onaylatınız.
Belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj döneminiz boyunca mezuniyetinize dair istenen şartlardaki belgenizi dosyanıza sunmanız gerekmektedir.  Ayrıca kapatılan üniversitelerin sadece noterden onaylanmış diploması kabul edilmektedir. 
Yine ayrıca yurt dışındaki üniversite mezunlarının ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneği ile Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi (E-DEVLET ÜZERİNDEN) ve fark ya da eksik derslerin tamamlandığına dair belge sunmaları gerekmektedir.
            NOT:
            -Yeni mezun olup, henüz diploma ve geçici mezun belgesi alamayanlar (diploma yerine) e-devletten temin edilen kare kodlu belgeden 1 adet  getirebilir. İlgili e-devletten alınan belgenin noterden onaylatılmasına gerek yoktur.

2-) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

3) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (1 adet istenmektedir. Aile bilgilerini içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da  e-devletten alınabilir.

Türk vatandaşlığından çıkıp mavi Karta sahip olanlardan ayrıca 1 adet noter onaylı mavi kart sureti istenmektedir.)

4) 1 Adet İkametgah il muhaberi ( Nüfus Müdürlüğü Bağlı Muhtarlık veya E-Devlet üzerinden)

5) 1 adet Sağlık Raporu (Avukatlık yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair resmi tabipliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu.)

TBB DUYURU NO : 2020/5

6) 1 Adet Sabıka (1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.) 

7) 1 Adet Müracaat Dilekçesi.

8) 1 Adet Bildiri Kağıdı ve eki.

9) 1 Adet Beyan Kağıdı

10) 4 adet özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden  ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli ve cübbesiz olarak çekilmesi istenmektedir.

11) 1 Adet Muvafakatname (Bir avukattan, en az 5 yıllık olacak)(İkinci altı ay getirilebilir.)

12) 2 Adet Takdimname ( İki avukattan tanıtıcı mahiyette )

13) 1 Adet Tahkikat raporu (Bir Avukattan, muvafakatnameyi veren avukattan olmayacak)

14) SSK.- Bağ-Kur. ve Emekli Sandığından kaydı olmadığına dair yazı ( SGK veya E-Devlet Üzerinden)

15) 15- Türkiye Barolar Birliği’nin 2022/49 sayılı duyurusuna istinaden aktif sigortalı çalışanlardan staj başvurusunda talep edilen yazılar.

TBB duyurusu için tıklayınız. 

 

Kurum Yazısı 1 adet istenmektedir.

Kişi Beyan Yazısı 1 adet istenmektedir.

 

16) Türk Soylu Yabancıların Staj Başvurusu hakkında (Bizzat başvuru gereklidir.)

Türk Soylu Yabancıların staj başvurusunda ek olarak aşağıda yer alan belgeler de istenmektedir.

- Vatandaşı olduğu Devletin Konsolosluğundan, Türk soylu olduğuna dair alınan belgenin noterden tasdik edilmiş sureti
- İkamet tezkeresi fotokopisinin okunaklı ve noterden tasdik edilmiş sureti
- Uyruğunu gösterir belgenin fotokopisi (Pasaport / Fotoğraflı sayfa)

17) Taahhütname (1 Adet) 

18) Hakkında herhangi bir icra takibi, iflas dosyası, aciz vesikası veya bir kovuşturma bulunmadığına dair beyan..

19) Hakkında icra takibi olanlar (Takip dosyası kapanmış dahi olsa) Aciz vesikası alınıp alınmadığına ilişkin belge alınacak.

20) 467,20.-TL. Damga Vergisi. Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılabilir. (İnternet üzerinden yatırıldığında e-dekont çıktısı kabul edilir.)

1)2 1.500,00.TL.Giriş keseneği (01/01/2024 tarihinden itibaren geçerlidir)
Denizbank Samsun Şubesi

IBAN : TR15 0013 4000 0063 1878 2000 02 Hesaba yatırılacaktır

ALICI: BARO BAŞKANLIĞI SAMSUN

 

Müracaat dilekçesi için tıklayınız.

 
 

 

Bildiri kağıdına ek için tıklayınız.

 
 
 
 
 
ADLİYE STAJI TAMAMLANDIKTAN SONRA 

(Dilekçe ve raporlar bilgisayar ortamında düzenlenecektir.) 
 
 
 

24.06.2024
AV. PINAR GÜRSEL YILDIRAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.