ÖDEMEYLE İLGİLİ BİLGİLER
Tarih: 26.09.2013 23:00:00| Okunma Sayısı: 45886

 

 

 OCAS AVUKAT ÖDEME EKRANLARI EĞİTİM VİDEOSU (SESLİ )

Önemli Not: Banka Bilgileri tanımlarken, Banka adı ve Banka Şubesi bilgilerini Girmek Zorunlu değildir. Banka bilgileri alanına sadece banka hesabınızın bağlı olduğu "IBAN" 'ı girmeniz yeterli olacaktır.

 

CMK Zorunlu Müdafilik Hizmeti İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Cmk ‘dan görev almak isteyen avukatların görev talepleri OCAS sistemine giriş yapılarak başlar. Bu başvuru için talep eden avukatın adres, Baro sicil No,Tc Kimlik No,Cep tel No ve E- Mail adreslerini içerir bir dilekçeyi Samsun Barosu Cmk Birimi’ne sunmaları ile başlar.Başvuran avukat adına vergi kaydı açtırmış ise Vergi Levhası fotokopisi ,eğer SGK’lı olarak başka bir avukat ile çalışıyor ise SGK Kaydını da dilekçe ekinde sunması gerekir.

  • Örnek dilekçe web sayfasında bulunmaktadır (indirmek için tıklayınız..)
  • 2- Ortak yetki ile çalışan avukatlarda, yanında görev yapılan ortak yetkili avukatın da imzasının olduğu bir dilekçe ayrıca başvuruda yer almalıdır.Ortak yetki için aynı adreste bulunan büroda çalışmak şartı esastır.Ortak yetkili avukatlar için makbuz sahibi avukatın vereceği dilekçe örneği baro sayfasında bulunmaktadır.

  Örnek dilekçe web sayfasında bulunmaktadır (indirmek için tıklayınız..)

3- Başvuruda bulunan avukatın 01.01.2020 tarihinden itibaren görev alabilmesi için CMK iç Yönetmeliği 6 /1 maddesi gereğince Cmk Eğitim Semineri ‘ne katılıp sertifika almış olmaları zorunludur. Başka bir barodan sertifika alıp baromuza nakil gelenler için 01.01.2020 den itibaren 2 yıl geriye dönük olarak alınan sertifikalar geçerlidir.

4- Ocas sistemine göre aktif/ pasif olma hali avukat tarafından  cep telefonuna indirilen Ocas programı üzerinden düzenlenir. Avukata görevin başında bir şifre verilir ve sisteme giriş hep bu şifre ile yapılır. Kullanıcı adı ise avukatın TC kimlik numarasıdır.

5- Gece ve gündüz ayrı ayrı olmak üzere avukat görev alma tercihini yapabilir. Görev alan avukat   (0212) 356 63 43 nolu telefondan aranır ve oradaki yönlendirmeler sonucu görevi kabul eder. Telefonda taraflar arasında menfaat çatışması vardır şeklinde bir beyan duyduğunda bu görevin kabul edilemeyeceği anlamına gelmez. Telefondaki telesekreter konuşmasının tamamını dinlenerek telefonun öyle kapatılması önemli olup, görevi kabulden sonra görev bilgi mesajı gönderilir.

6- Ocas numarası aradığında baro sicil numarasının 3 kez arka arkaya yanlış girilmesi görevi red anlamına gelir ve avukata ceza puanı eklenir.

7- Ocas aradığında telefonun meşgul olması veya o an çekmiyor olması durumunda sistem en çok 3 kez arka arkaya arar ,sonrasında cevap verilmemişse görevi red sayılır ve avukata ceza puanı işlenir.

8- CMK İç Yönetmeliği 11/a maddesi uyarınca Soruşturma Evresi bölünemez. Soruşturma evresi Emniyet müdürlüğü, Jandarma, Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği’ni kapsamaktadır.Devam edemeyecek olan avukatın Hastalık Raporu, Yakınının Vefatı, Şehir dışı Duruşması,Aynı saatte Arabuluculuk Görüşmesi, özel vekil  atanması gibi haklı mazeretleri halinde görevin devamında sistem tarafından sıradaki avukat atanır. Haklı ve yazılı  Mazeret olmaksızın Soruşturma aşamasına devam edilmemesi halinde avukata hiçbir ücret ödemesi yapılamaz. ( Soruşturma ve Kovuşturma listeleri ayrı olup, soruşturma evresine katılan avukat Kovuşturmaya devam etmek zorunda değildir.Seri Muhakeme Usulü soruşturma aşaması içinde olup  ücretlendirmesi ayrıdır.Bu nedenle  öncelikle soruşturma  aşamasında  görev avukat çağırılır ancak devam etme zorunluluğu bulunmamaktadır. )

9- Samsun Barosu CMK İç Yönetmeliği 9/a maddesi uyarınca  avukatın zorunlu ve insani nedenler dışında görev yerine ulaşma süresi 60 dk olup bu süreye uyulmaması  yeni görevlendirme yapılacak olup  avukat hiçbir ücrete hak kazanamaz.Aynı şekilde göreve gidilen birimin,avukatı 60dk’ dan fazla bekletmesi halinde avukat haklı görev iadesi yapabiliri,durumu derhal  Cmk birimine bildirir, kendisine ceza puanı verilmez ve ücrete hak kazanır.

10- Göreve giden avukat göreve gittiği birimde bir başka bir sorgu, ifade vs. işleme girmesi teklifini Kabul edemez. Kabul etmesi halinde yapmış olduğu bu görevle ilgili kendisine ödeme yapılamaz. Ancak göreve gidilen yerin uzak, saatin gece çok geç bir saat vs. olması ve başka bir avukat gelmesinin çok zor olduğu durumlarda bunu derhal CMK birimine veya CMK komisyon üyelerinden birine bildirerek onun da onayı ile  görevi kabul edebilir. Bu görev komisyon kararı ile daha sonra kendisine sistem üzerinden eklenir ve görev puanı verilir.

11- Avukatın ‘Yakalama’ üzerine göreve çağrılması da kovuşturma evresi içerisinde bir işlem olduğundan, avukat yakalamaya bizzat katılmak ya da mücbir sebebi olmak kaydıyla bir başka avukata yetki belgesi düzenlemek zorundadır.

12- Ödeme İşlemleri konusunda Avukat sayfası için “Onay Havuzu” oluşturulmuştur. Avukat, görevleri için kendisine ait ödeme işlemini yaparak görevi istediği zaman Baroya gönderebileceği bir durumda (onay havuzunda) tutabilmektedir. Yine Avukat sayfasında oluşturulan tahakkuk numarası ile ödeme süreci takip edilebilmektedir.Ödemenin sistem üzerinden yapılabilmesi için kovuşturma evrakları da dahil tüm görevlendirmelerin ‘Hazırlık Numaralarının’ bilinmesi gerekmektedir.

13- Avukatın OCAS sistemden hazırladığı bordro yine OCAS sistemi üzerinden baroya gönderilir.
Avukat tarafından hazırlanarak çıktısı alınan bordo, sigortalı çalışma veya ortak yetkililik durumu var ise duruma ilişkin ıslak imzalı dilekçe *(dilekçe örneği web sayfasında bulunmaktır)* , Islak imzalı sorgu zaptı, aslı gibidir yapılmış duruşma tutanağı ve görevlendirme yazısı da eklenerek, bordro sıralamasına göre dosya içerisine konulan 2020 yılına ait bordrosu düzenlenen görevlendirmelerin makbuzu da kesilerek baroya teslim edilir.

Not: Vergi kaydı bulunan ortak yetkili avukatların, CMK alacaklarına ilişkin miktarları kendi makbuzlarından kesmeleri gerekmektedir.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fatura başlığı
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
Vergi Dairesi:      :19 Mayıs V.D.
Vergi Numarası  :7420258025


14- Talimat evrakları için hangi Cumhuriyet Savcılığı’na ait ise oraya hitaben, avukata ait banka IBAN bilgisini içeren dilekçe ,bordro,bordro üzerinden her iki savcılığında talimat numaraları yazılarak,evraklar ayrı bir dosya içinde CMK birimine teslim edilir.Talimat ücretleri asıl ücretin yarısı kadardır.

  • - İlgili cumhuriyet savcığından vergi dairesi ve vergi numarası öğrenip, makbuz kesilerek baroya teslim edilir .

 

15-  Bölge Adliye Mahkekemesi’nden gelen görevlere ait evraklarda aynen talimat evrakları gibi dilekçe, bordro, duruşma zaptı ve görevlendirme yazısı ile ayrı dosya ile ile teslim edilir.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fatura başlığı   
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı
Vergi Dairesi        :19 Mayıs V.D. 
Vergi Numarası: :7420415926

 

Samsun Barosu CMK İç Yönetmeliği ayrıca  Baromuz sayfasında bulunmakta olup, görev almadan önce incelenmesini önemle rica ederiz.

  Samsun Barosu CMK İç Yönetmeliği 
 
  CMK Görev talebine ilişkin dilekçe örneği
   

Ortak Yetkililik talebine ilişkin dilekçe örneği
   
  Ortak yetkililer için banka hesap bilgileri dilekçe örneği
 

 

 

 

 
 
 
 

24.06.2024
AV. PINAR GÜRSEL YILDIRAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.