RUHSAT BAŞVURUSU

Stajını Tamamlamış Olup Baromuza Ruhsat Başvurusunda Bulunanlar için İstenen Evraklar

            Önemli Bilgi:

1-“Stajı sona erip” Baro levhasına yazılmak üzere ruhsat başvurusunda bulunan SGK’lı

stajyerler için; Sigorta girişi, sadece “2619.01-Hukukçu Meslek kodu” olarak yapılması/düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca İşyeri onaylı,  ıslak  imzalı “Stajyer Avukat olarak çalışmaya başladığına dair sigorta başlangıç/bitiş tarihlerini belirten yazı” ve E-Devletten alınan barkodlu işe giriş bildirgesi istenmektedir. Sigorta çıkışı yapıldı ise ek olarak E-Devletten alınan barkodlu işten ayrılış bildirgesi sunulması gerekmektedir.

2-Staj süresi boyunca; Resmi Gazete’de 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun değişik 16. maddesi uyarınca “herhangi bir işte sigortalı çalışmanın ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev yapmanın avukatlık stajına engel olmayacağı” şeklindeki düzenleme ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik” sonrası çalışan/çalışmaya başlayan SGK’lı stajyerlerin çalıştığı yerden temin etmesi gereken yazı için mutlaka Türkiye Barolar Birliği’nin 2022/49 sayılı (https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/duyuru-202249-82836) duyurusunu incelemesi ve bu yönde belge/belgeler sunması gerekmektedir.

EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
 

İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMALAR

1-9.163,66.-TL. Harç bedeli

Herhangi bir Vergi Dairesine 9069 vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

2-300.00.-TL. Ruhsatname bedeli

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı (Alıcı adı T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI).IBAN NO TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75.e-dekont çıktısı kabul edilir.

3- 6.086,96.-TL. Duhuliye ve Sair Bedel

Denizbank Samsun Şubesi (Alıcı adı: BARO BAŞKANLIĞI SAMSUN).

IBAN NO: TR15 0013 4000 0063 1878 2000 02.e-dekont çıktısı kabul edilir.

  4- Sağlık Raporu
1 adet istenmektedir. Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair “resmi tabipliklerin (aile sağlık hekimleri, özel veya devlet hastaneleri, sağlık ocakları vb.) herhangi birinden alınacak” sağlık raporu.
Türkiye Barolar Birliğinin konu hakkındaki duyurusu için tıklayınız

5- 1401,90.-TL. Damga Vergisi

Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

6- 200.00.-TL. TBB Kimlik Ücreti.

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı (alıcı adı T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ).

Ödeme yaparken açıklama kısmınaSamsun barosu kimlik ücretiyazılması gerekmektedir.

IBAN NO TR20 0001 2009 2120 0016 0000 98.e-dekont çıktısı kabul edilir.

7-İstem Dilekçesi

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

8-TBB Resmi Kimlik Başvuru Formu

1 adet istenmektedir. Ekte verilmiştir.

9- Nüfus cüzdan fotokopisi

1 adet istenmektedir.Ehliyet kabul EDİLMEMEKTEDİR.

Türk vatandaşlığından çıkıp mavi karta sahip olanlardan 1 adet noter onaylı suret aslı istenmektedir.

10- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

1 adet istenmektedir. Aile bilgileri ve geçmiş olayları içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da e-devletten alınabilir.

11-Sabıka Kaydı

1 adetarşiv kayıtlıistenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.e-devletten alınan sabıka kaydı kabul EDİLMEMEKTEDİR.Adliye ya da Kaymakamlıklardan alınabilir.

ÖNEMLİ: Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

12- Staj Bitim Raporu


1 adet istenmektedir. Staj yaptığınız avukat tarafından, staj süresinin sonundakesin olarak staj bitimtarihinizi de belirten 1. Ve 2.üç aylık raporu.

Ruhsat Başvurunuzdan önce verdiyseniz tekraristenmemektedir.

13- Sgk Dökümü

1 adet istenmektedir. Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına aitbaşvuru yaptığınız tarih itibariyletescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veyahttps://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi-sorgulama linkinden alınabilir.

Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.

14- 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

3 adetavukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli, erkekler için kravatlı olarakçekilmesi istenen fotoğraf.

15-6x9 cm ebadında vesikalık fotoğraf

3 adetavukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli, erkekler için kravatlıolarak çekilmesi istenen fotoğraf

16- Fakülte Diploması(Noterden onaylı sureti veya Fakülteden onaylı sureti) veya
Geçici mezuniyet belgesi
(Noterden onaylı sureti veya Fakülteden onaylı sureti)

- Staj döneminizdeÜniversite’den (Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları ya da Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından isim-soyisim ve ünvanı yazılarak okunaklı bir şekilde onaylanmış)ya daNoter’denonaylıaşağıda yer alan belgelerden birisunulduysaruhsat başvurusundatekraristenmemektedir.

a)Süresiz, Geçici Mezuniyet Belgesi Örneği (Aslı kabul edilmemektedir.)
b) Diploma Örneği (Aslı kabul edilmemektedir.)

- E-devlet mezun belgesi kabuledilmemektedir.

- Kapatılan üniversitelerin sadeceNoterden onaylanmış diploma örneğikabul edilmektedir.

- KKTC Üniversitelerinden herhangi birineyatay geçişile kayıt yapmış olan mezunların ruhsat başvurusu için YÖK tarafından temin edilen “Anlaşmaya Uygunluk” belgesini ayrıca sunması gerekmektedir.

(Bilgi için;https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru)