ELAZIĞ - MALATYA DUALARIMIZ VE KALPLERİMİZ SİZİNLE


Okuma Sayısı:4| Haber Tarihi:26.01.2020

ANKET

TBB’nin Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde yapmayı düşündüğü değişikliklerle ilgili Baromuzun görüş, düşünce ve önerilerini oluşturmak üzere aşağıdaki anket hazırlanmıştır.
Okuma Sayısı:175| Haber Tarihi:14.01.2020

BASIN AÇIKLAMASI

Barolar olarak, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi kurulmasına dair 07 Ocak 2020 tarih ve 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hukuk fakültelerinin kontrolsüzce çoğaltılmaya devam edilmesini kabul edilemez buluyoruz.
Okuma Sayısı:237| Haber Tarihi:09.01.2020

TBB DUYURU NO:2020/4

Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği: 271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250.maddesinin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği, örneği ekli 31 Aralık 2019 tarih ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Okuma Sayısı:55| Haber Tarihi:03.01.2020

TBB DUYURU NO:2020/3

2020 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
Okuma Sayısı:84| Haber Tarihi:03.01.2020

TBB DUYURU NO:2019/73

Karşı Yan Vekalet Ücreti Yatırılırken Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılmasına İlişkin Yeni Düzenleme Hakkında Bilgi Notu
Okuma Sayısı:50| Haber Tarihi:03.01.2020
26.01.2020
AV. KERAMİ GÜRBÜZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.