DUYURU ARŞİVİ
 
Command item
Command item
  
Data pager
Data pager
Sayfa 1 / 16, Sayı: 303

TAM KAPANMA İLE İGİLİ DÜZENLEME

Pandemi tedbirleri çerçevesinde HSK tarafından 27.04.2021 tarihinde çıkarılan genelgede acele işler ve tutuklu işler gibi bazı istisnalar dışındaki işlerin ertelenmesi ve ertelemelerin duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılması tavsiye edilmektedir.
Okuma Sayısı:169|Haber Tarihi:29.04.2021 15:43:22

TBB DUYURU NO:2021/20

KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında.
Okuma Sayısı:102|Haber Tarihi:26.04.2021 14:44:59

SAMSUN ADLİYESİ İZİNLİ HAKİMLER LİSTESİ

Samsun Barosu izinli hakimler listesi
Okuma Sayısı:780|Haber Tarihi:8.04.2021 15:22:19

TBB DUYURU NO:2021/17

“Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar” Yükümlülük Rehberi Hakkında.
Okuma Sayısı:50|Haber Tarihi:12.04.2021 14:47:28

TBB DUYURU NO:2021/13

Konu: Müdafi veya vekilin CMK görevini yerine getirdikten ve ücrete hak kazandıktan sonra kurum avukatı olması nedeniyle serbest meslek makbuzu düzenleyemediği hallerde, CMK ücret ödemesinin nasıl yapılacağı hakkında
Okuma Sayısı:84|Haber Tarihi:6.04.2021 10:11:16

TBB DUYURU NO:2021/12

Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin, kendi ülkelerinden aldıkları kimliklerini ya da kimliklerini doğrulayacak hiçbir belge sunamamaları halinde vekaletname düzenlenebilmesi için yapılacak işlemler hakkında
Okuma Sayısı:58|Haber Tarihi:6.04.2021 10:08:29

İNDİRİM ANLŞAMASI ( MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI)

Avukatlar Haftasına özel olarak; Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortasını 01-30 Nisan 2021 tarihleri arasında yaptıracak avukatlarımıza %10 indirim uygulanacaktır.
Okuma Sayısı:112|Haber Tarihi:1.04.2021 14:15:03

OLAĞAN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLMESİ TALEPLİ DİLEKÇE

CMK atama ve puan sistemine ilişkin, güncel düzenleme eksikliklerinin ve ortak yetkinin doğurduğu sorunlar ile sistemde değişiklik yapılması hakkındaki talep ve tekliflerimizi içerir dilekçe eki
Okuma Sayısı:208|Haber Tarihi:31.03.2021 13:13:42

TBB DUYURU NO:2021/11

Bilindiği üzere; 16.02.2021 tarih ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, KDV tevkifatı uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.
Okuma Sayısı:96|Haber Tarihi:25.03.2021 12:10:10

TBB DUYURU NO:2021/9

Elektronik Tebligatla İlgili Sürenin Hesaplanmasında; Elektronik Tebligatın Muhataba Ulaştığı Tarih Dikkate Alınmaksızın Bu Tarihi Takip Eden Beşinci Günde Tebligatın Yapılmış Sayılacağı Hakkında.
Okuma Sayısı:62|Haber Tarihi:25.03.2021 12:07:45

DAVA DİLEKÇESİ

İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine dair 19.03.2021 tarihli 3718 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile Danıştay'da iptal davası açılmıştır.
Okuma Sayısı:123|Haber Tarihi:22.03.2021 14:54:57

SAMSUN ADLİYESİ - İZİNLİ OLAN HAKİMLER

Samsun Adliyesi'nde izine ayrılan hakimler
Okuma Sayısı:9591|Haber Tarihi:13.11.2020 08:34:55

MAZERET DİLEKÇESİ

Avukatlara yönelik şiddetin giderek artması ve son olarak vekillik görevini yerine getirirken silahla vurularak hayatını kaybeden meslektaşımız av. Ersin ARSKAN'ın ölümü mesleğimizi güven içinde yapamayacağımızı göstermiştir.
Okuma Sayısı:546|Haber Tarihi:18.03.2021 16:34:37

DUYURU (ILAP 2 PROJESİ EĞİTİCİ EĞİTMENİ BAŞVURUSU HK)

Türkiye Barolar Birligi'nin ana faydalancısı olduğu, Adalet Bakanlığı Ceza işleri Genel Müdürlüğü’nün ortak olarak katıldığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülmekte olan "Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi II" kapsamında avukatlara Eğitici Eğitimleri verilecektir. Baromuzdan 10 avukat belirlenecek olup,
Okuma Sayısı:213|Haber Tarihi:15.03.2021 16:22:51

BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI (13 MART 2021)

Baro Başkanımız Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 13 Mart Cumartesi günü Ankara Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Baro Başkanları toplantısına katıldı. Toplantı sonuç bildirgesi aşağıdadır
Okuma Sayısı:126|Haber Tarihi:15.03.2021 00:51:32

HUKUK EĞİTİMİ KAYIT


Okuma Sayısı:963|Haber Tarihi:25.02.2021 15:45:08

DOSYASIZ ÇALIŞMA

2004 sayılı icra ve iflas Kanununun "Elektronik işlemler" başlıklı 8/a maddesi "İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.
Okuma Sayısı:531|Haber Tarihi:23.02.2021 17:39:18

TBB DUYURU NO:20210/4

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün yazısı hakkında
Okuma Sayısı:131|Haber Tarihi:25.01.2021 14:52:04

TBB DUYURU NO:2021/3

Mesleki Sorumluluk Sigortası Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 68.Maddesinin 1.Fıkrasının 1 Numaralı Bendine Göre Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirim Konusu Yapılabileceği Hakkında.
Okuma Sayısı:98|Haber Tarihi:24.01.2021 20:33:21

TBB DUYURU NO:2021/2

1-Yetki Belgelerinin Asıl ve Suretleri İle, 2-Noterlerce Düzenlenen veya Tasdik Edilen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin 492 Sayılı Kanun Uyarınca Harca Tabi Olduğu, 3-Noterlerce Düzenlenmeyen veya Tasdik Edilmeyen Stajyer Avukat Muvafakatnamelerinin Harca Tabi Olmadığı Hakkında.
Okuma Sayısı:100|Haber Tarihi:24.01.2021 20:32:18
07.05.2021
AV. PINAR GÜRSEL YILDIRAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.