BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Tarih: 6.11.2019| Okunma Sayısı: 2582

 SAMSUN BAROSU

Samsun Baro Başkanlığı, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’ndan, Samsun’da “Bilirkişilik Temel Eğitimi” vermek üzere lisans almış olup Baromuzdan eğitim almak isteyen değerli katılımcıların aşağıdaki hususları dikkate alması rica olunur;

Bilirkişilik Temel Eğitimi Hakkında:

* Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

* Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

* Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadır. Blok ders yapılmaz. Bir günde altı ders saatinden fazla eğitim verilmeyecektir.

Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsamaktadır.

* Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

* Temel eğitim, iki hafta içinde tamamlanacaktır.

* Temel eğitime katılmak zorunlu olup, derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

* Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvuruları:

Baromuz tarafından Kasım süresi içerisinde her bir eğitim programı toplam 24 saat olmak üzere 2 grup için eğitim alanı açılmış olup eğitim takvimi aşağıda sunulmuştur. Her bir grup 24 kişi ile sınırlıdır. Katılımcıların gruplara yerleştirilmesi işleminde, Samsun Baro Başkanlığı Yönetim Kurulu ve yetkililerinin düzenleme hakları saklı kalmak kaydı ile eğitim ücretlerinin ödenme sırası esas alınacaktır. Kayıt başvurusunda bulunan katılımcılar ayrıca Baromuz tarafından bilgilendirilecektir.

Katılımcıların aşağıda sunulan Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt formunu doldurarak imzalamaları gerekmekte olup doldurulan bu formların eğitim ücretlerinin ödendiğini gösterir dekontlarla birlikte, elektronik ortamda taratılmak suretiyle bilgi@samsunbarosu.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi yahut Samsun Baro Başkanlığı’na ait (0362) 234 78 44 numaraya faks çekilmesi yoluyla kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt başvurusunda bulunan katılımcılar, başvuru esnasında gönderdikleri belgelerinin ıslak imzalı asıllarını en geç ilk eğitim ders saati içerisinde baroya ulaştırmakla yükümlüdürler.

Bilirkişilik Temel Eğitimi Ücretileri :

Samsun Barosu üyeleri için                     : 700,00-TL

Samsun Barosu üyesi olmayanlar için    : 900,00-TL

*Ücretler 2019 yılı için geçerli olup ücretlere KDV dahildir.

**Ders aralarında sunulacak ikramlar (öğle / Akşam yemeği hariç) Baromuz tarafından karşılanmaktadır.

Baromuz tarafından gerçekleştirilecek eğitimlere katılmak isteyenler, eğitim ücretlerini;

Samsun Baro Başkanlığı’nın Denizbank Samsun Şubesi IBAN No TR41 0013 4000 0063 1878 2000 19 numaralı hesabına ödeyebilirler. Gerçekleştirilecek havale işlemlerindeki açıklamalar hanesine, katılımcıların ad, soyad ve T.C. Kimlik Numaralarını göstererek kayıt düşmeleri gerekmektedir. Eğitim ücretleri ödenmeksizin gerçekleştirilen başvurular dikkate alınmayacak olup eğitim kaydı sonrası atandığı grupta derse katılmayan katılımcılara ücretleri geri iade edilmeyecektir.

Kasım 2019
PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
30        1  2  3
4  5  6  7  8  9  10
           Bilirkişi Temel
Eğitimi
15.30 - 21.30
 Bilirkişi Temel
Eğitimi
15.30 - 21.30
 11  12  13  14  15  16 17 
 Bilirkişi Temel
Eğitimi
15.30 - 21.30
Bilirkişi Temel
Eğitimi
15.30 - 21.30
 
         
 18  19  20  21  22  23 24 

   
 25  26  27  28  29  30  
 

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formunu ‘nu indirmek için tıklayınız.

 

Ulaşım ve İletişim Bilgileri:

Eğitim başvuru ve kayıt bilgileriniz için detaylı bilgilendirmeye Samsun Baro Başkanlığı’nın (362) 230 21 00 numaralı telefonu ile irtibata geçerek ulaşabilirsiniz.

Bilirkişi Temel Eğitimi, Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı Yeni Adalet Sarayı Kat:4'de bulunan Eğitim Salonunda  gerçekleştirilecektir.

  

26.09.2020
AV. PINAR GÜRSEL YILDIRAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.