SAMSUN BAROSU’NUN 06/08/2019 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASIDIR.
Tarih: 6.08.2019| Okunma Sayısı: 481

Samsun Barosu’nun 06/08/2019 tarihli basın açıklamasıdır.

 

KAMUOYUNUN DİKKATİNE

 

Bilindiği üzere, ülkemizde 20.07.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren istinaf kanun yolunda, gerek yasal düzenlemelerden ve gerekse uygulama farklılıklarından kaynaklanan birçok sorunla karşılaşıldığı görülmektedir.

 

Bu sorunlardan bir tanesi de, son günlerde Cumhuriyet Gazetesi davası ile bilikte bir kez daha kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başlamıştır.

 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Temyiz'i düzenleyen 286. Maddesine göre;

 

(1) Bölge adiiye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir.

  (2) Ancak;

 

  a. İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,

 

b. İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları, temyiz edilemez.

 

Söz konusu yasal düzenleme uyarınca, çok sanıklı davalarda aynı dosya kapsamında yargılanan bir kısım sanıklar hakkında hükmolunan cezalar 5 yılın üzerinde olduğu için bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurma imkanı bulunmakta iken, yine aynı dosya kapsamında yargılanan bir kısım sanıklar hakkında ise hükmolunan cezalar 5 yılın altında kaldığı için temyiz edilememekte, bu kararlar istinaf aşamasında kesinleşmektedir. Bu durum ise, zaten temyiz incelemesinden geçecek olan bir dosya kapsamında 5 yılın altında ceza alan sanıkların temyiz haklarını engeller bir mahiyet arz etmektedir.

 

Uygulamada da çok sanıklı bazı dosyalar daha temyiz aşamasında iken, aynı dosya kapsamında 5 yılın altında ceza alarak cezası kesinleşen bir kısım sanıkların cezalarının infazına başlanmakta, Yargıtay incelemesi sonucunda ise dosyanın tüm sanıkların hukuki durumlarını etkiler mahiyette kararlar verilebilmekte, bu durum da cezası infaz olunan sanıklar yönünden mağduriyetlere sebep olabilmektedir.

 

Uygulamada yaşanan aksaklıklar nedeniyle anılan sorun sayın Adalet Bakanımızın da gündemine gelmiş, yapılan açıklamada ise anılan soruna ilişkin yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu, dosyanın Yargıtay'a gitmesinin “bekletici mesele” olması, Yargıtay tarafından dosyanın onanması halinde cezaların infazına başlanması gerektiği, buna ilişkin yasal düzenlemenin de Yargı Reformu paketinde yer alacağının belirtildiği bilinmektedir.

 

 

Samsun Barosu olarak biz, Sayın Adalet Bakanımız ve bir kısım Yüksek Yargı mensupları tarafından da yasal düzenlemeye ihytiyaç duyduğu kabul edilen ve kamu vicdanını derinden yaralayan bu konuda, gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını, mağdunyetlerin giderilmesini ve devam eden infazların yasal düzenleme yapılıncaya kadar durdurulması için gerekli müdahalelerin yapılması hususunda adım atılması gerektiğine yönelik hassasiyetimizi kamuoyunun vicdanına saygı ile sunarız.

 

Av.Kerami GÜRBÜZ

Samsun Barosu Başkanı

29.02.2020
AV. KERAMİ GÜRBÜZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.