ÖDEMEYLE İLGİLİ BİLGİLER
Tarih: 26.09.2013 23:00:00| Okunma Sayısı: 17169

CMK ÖDEMELERİ İÇİN AVUKATLARIN YAPMASI  VE DİKKAT ETMESİ GEREKEN İŞLEMLER 

 

Öncelikle sadece soruşturma evrakları, idari işlerce incelenmek üzere (evrakın ücretinin bölünüp bölünmeyeceğinin belirlenebilmesi için) baro tarafından Avukatlara sms yolu ile belli bir süre verilerek duyuru yapılır ve toplanır.

 

Toplanan soruşturma evraklarının c.sav. ve karakolda alınan ifade tutanakları asıl ve imzalı olmalıdır. Sulh ceza mahkemesi sorgu zabıtları asıl ve imzalı olmayabilir, bu durumda zabıt kalem müdürüne adı ve sicili okunacak şekilde aslı gibidir yaptırılır.

 

Savcılık idari işler personelince incelenen evraklar baro tarafından ivedilikle avukatlara verilir. Alınan soruşturma evrakları ocas sisteminden görevlendirme yazıları çıkarılarak ve varsa kovuşturma evrakları da eklenerek (görevlendirme yazısı ve katıldıkları ilk duruşma zabıtları kalem müdürüne sicili ve adı okunacak şekilde aslının aynıdır kaşesi vurularak) her biri için (ek.1 de düzenlenen)  liste düzenlenerek tekrar baroya teslim edilir.

 

Baroca incelenen evraklar eksiksiz ise avukat makbuz koçanı ve (ek.2 de düzenlenen) hesap bilgilerini içeren dilekçesi ile tekrar çağrılır ve makbuzu kesilir.

 

Talimat evrakları bu işler bittikten sonra toplanır. Talimat evrakları teslim edilirken dosya esası nerede olduğu, makbuzun kesileceği c.sav. idari işleri vergi dairesi ve vergi numarası ilgili kurumdan alınarak bildirilir. Yine ocas sisteminden görevlendirme yazısı çıkarılarak, katıldıkları duruşma zaptı kalem müdürüne sicili ve adı okunacak şekilde aslının aynıdır kaşesi vurularak (ek.2 de düzenlenen) hesap bilgilerini içeren dilekçesi ile makbuzu kesilmek üzere baroya teslim edilir.

 

(ÖNEMLİ) Liste yapılırken Sulh Ceza Mahkemelerinde girilen sorgu ve değişik iş numaraları değil hazırlık numaraları yazılacak.

 

 
Birden fazla Avukatın (büro ortağı olarak ,vergi ortağı olarak yada sigortalı olarak ) cmk. aldığı durumlarda hesap bilgisi bildiren avukat dışındaki avukatların her birinin muvafakat ettiğini belirtir imzalarının özellikle hesap bildirim dilekçesinde (ek.3) olması gerekir.
 
 
 

26.01.2020
AV. KERAMİ GÜRBÜZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.