GENEL KURUL GÜNDEMİ
Tarih: 9.08.2018| Okunma Sayısı: 2421

- Genel Kurul Gündemini PDF Formatında indirmek için tıklayınız......

 

T.C. 

  SAMSUN BAROSU BAŞKANLIĞI

www.samsunbarosu.org.tr           samsunbarosu@hotmail.com

 

 

Sayı : 2018/486K.          

                       

Sayın Meslektaşım,

                       

  Samsun Barosu Yönetim Kurulu'nun 25.07.2018 tarihli ve 486 sayılı kararı gereğince;  

                        Samsun Barosu’nun 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Ekim 2018 Cumartesi günü saat: 10.00’da Samsun Adliyesi Konferans Salonu’nda gündemde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlanması;

07 Ekim 2018 Pazar günü saat: 09.00 - 17.00 arasında Samsun Adliyesi Konferans Salonu’nda baronun tüm organları için seçim yapılarak gerçekleştirilecektir.

                        İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 13 Ekim 2018 Cumartesi günü saat:10.00’da gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlanmak üzere, 14 Ekim 2018 Pazar günü Saat: 09.00 - 17.00 arasında baro organlarının seçimlerini gerçekleştirmek üzere Samsun Adliyesi Konferans Salonu’nda yapılacaktır.

                        Genel Kurul gündemi aşağıda yazılı olup, 1136 S.Av.K.nun 86.maddesine göre toplantılara katılmayan veya oy kullanmayan avukatlar hakkında, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 142,50.-TL. para cezası verilecektir.

                        Yukarıda arz edilen nedenlerle toplantıya ve seçime mutlaka katılmanızı önemle rica eder, saygılar sunarım. 07.08.2018

 

Av.Kerami GÜRBÜZ

Samsun Barosu Başkanı

 • A-GÜNDEM:

   

 • 1-Yoklama ve açılış
 • 2-1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 85. Maddesi gereği bir Başkan, bir Başkan Vekili ile iki üyeden kurulu başkanlık divanının seçilmesi
 • 3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 • 4-Baro Başkanının açılış konuşması
 • 5-2016-2018 yılları arasında vefat etmiş olanların anılması
 • 6-1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 81/3. Maddesi gereği;
  • a-Baro Yönetim Kurulunun faaliyetleri ve işlemleri hakkında raporların okunması
  • b-Baro Denetleme Kurulu raporlarının okunması
  • c-Raporların görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususunun karara bağlanması
 • 7-1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 81/2 Maddesi gereği tekliflerimiz
 • 8-2019-2020 yılları bütçe tasarısının okunması ve görüşülüp karara bağlanması
 • 9-1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 81/5.maddesi gereğince Samsun Barosu Yönetim Kurulunca hazırlanan;
  • a-Samsun Barosu İç Hizmet Yönetmelik Taslağının,
  • b-Samsun Barosu Komisyonlarının Çalışma Yönetmelik Taslağının,
  • c-Samsun Barosu Adli Yardım Hizmetleri Yönetmelik Taslağının,
  • d-Samsun Barosu CMK Zorunlu Müdafilik Hizmetleri Yönetmelik taslağının görüşülüp, karara bağlanması
  •  
 • 10-Baro organlarına aday olacakların tespit edilmesi
 • 11-Baro Başkanlığına aday olanların alfabetik sıralamaya göre konuşmalarını yapmaları
 • 12-Dilek ve temenniler
 • 13-Kapanış

 

 • B-BARO ORGAN SEÇİMİ:
 1. Baro Başkanının seçilmesi
 2. Yönetim Kurulu için 10 asil, 10 yedek üye seçimi
 3. Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 Yedek üye seçimi
 4. Denetleme Kurulu için 3 Asil 3 yedek üye seçimi
 5. Türkiye Barolar Birliği Delegeliği için 5 asil 5 yedek üye seçimi.

- Genel Kurul Gündemini PDF Formatında indirmek için tıklayınız......


 

28.09.2022
AV. PINAR GÜRSEL YILDIRAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.